Bod č.42.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2017

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:313 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX