Bod č.21.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Souhrnné rozpočtové opatření - rozpočtové souvztažnosti)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Souhrnné rozpočtové opatření - použití zlepšených příjmů z prodeje pozemků, domů a daně z hazardních her na základě očekávané skutečnosti roku 2017)
Příloha č.2 (Aktualizovaná příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Odůvodnění a popis souhrnného rozpočtového opatření dle přílohy č. 1)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 2)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Aktualizovaný seznam investičních akcí Odboru investic MMP)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Aktualizovaný seznam stavebních investičních akcí ostatních správců)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Aktualizovaný seznam nestavebních investičních akcí ostatních správců)
Předloženo na stůl č.1 (Příloha č. 2 - Nové znění)
Předloženo na stůl č.2 (Příloha č. 4 - Nové znění)
Předloženo na stůl č.3 (Příloha č. 2 - nejnovější znění)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:292 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX