Bod č.22.:

ŘEÚ+OI/2 - Rozpočtové opatření v souvislosti s uvolněním blokace Fondu rezerv rozvoje MP – Nová budova MO 4

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení RMP č. 563 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:293 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX