Bod č.43.:

OSS/2 - Změny účelu poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro organizaci Domovinka – sociální služby, o.p.s. - v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost organizace DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s., Úslavská 75, Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:314 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX