Bod č.23.:

ŘEÚ+OI/3 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu OI MMP na akce: „Úprava vnitrobloku Revoluční – Dlouhá“ a „Regenerace vnitrobloku Zábělská ul.“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesením RMP č. 564 z 1.6.2017 )
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Jmenovitý seznam investičních akcí OI)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:294 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX