Bod č.24.:

ŘEÚ+OI/4 - Zařazení akce „Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň“ a související rozpočtové opatření

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení RMP č. 565 z 1.6.2017)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Jmenovitý seznam investičních akcí OI)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:295 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX