Bod č.25.:

ŘEÚ/5 - Rozpočtové opatření v souvislosti s projekty „Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25, Plzeň a 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň“ podpořenými v rámci OPŽP

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 597 ze dne 10. 11. 2016 )
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení ZMP č. 598)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:296 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX