Bod č.89.:

EVID/2 - Projednání souhlasu s demolicí zděného objektu na náměstí Míru, jenž je součástí pozemku p. č. 6677/3 k. ú. Plzeň a následné vyjmutí předmětné části pozemku z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 34 ze dne 24. 4. 2017)
Příloha č.2 (Zaměření)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 23. 5. 2017)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 597 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:358 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX