Bod č.88.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2035/5 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 2 - Slovany)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP z jednání dne 2. 5. 2017)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 588 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:357 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX