Bod č.90.:

EVID/3 - Svěření nemovité věci přílohou A zřizovací listiny v areálu Cukrovarská ul. do správy příspěvkové organizace SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + zákres)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (modrá mapa se zákresem - specifikace předmětu výpůjčky)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP z jednání dne 23. 5. 2017)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 595 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:359 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX