Bod č.17.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 29. 4. 2017 do 26. 5. 2017

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 29. 4. 2017 do 26. 5. 2017)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 29. 4. 2017 do 26. 5. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:288 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX