Bod č.14.:

KŽP/2 - Žádost spolku Hospic svatého Lazara z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Ozelenění vnitrobloku a terasy v ulici Sladkovského 66a“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:285 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX