Bod č.15.:

KŽP/3 - Žádost Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů volně žijících živočichů“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:286 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX