Bod č.34.:

OPM+KPM/1 - Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 608 ze dne 1. 6. 2017)
Příloha č.2 (Vyhlášení Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017)
Příloha č.3 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KPM )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:305 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX