Bod č.92.:

EVID/5 - Darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost TJ Sokol Křimice, žádost TJ Sokol Malesice,z.s.)
Příloha č.2 (žádost TJ Sokol Konstantinovy Lázně,z.s., žádost SK Němčovice)
Příloha č.3 (žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Plasy, spolek)
Příloha č.4 (evidenční list)
Příloha č.5 (foto sedaček)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 2. 5. 2017)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 599 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:361 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX