Bod č.93.:

EVID/6 - Darování divadelních křesel demontovaných v rámci rekonstrukce sálu v Divadle ALFA, příspěvkové organizaci

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spolku K.R.O.K., Pod Hájem 321/17, Doudlevce, 326 00 Plzeň)
Příloha č.2 (žádost Základní umělecké školy Staňkov, Komenského 196, Staňkov)
Příloha č.3 (foto křesel)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:362 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX