Bod č.91.:

EVID/4 - Projednání daru asfaltového recyklátu Spolku Lhota pro potřeby svépomocných oprav komunikací ve Lhotě v ulicích Cedrová, Mátová, Na Dolíkách a části ulice Meduňkové

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (zákres komunikací)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 23.5.2017)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 600 ze dne 1.6.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:360 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX