Bod č.3.:

TN/1 - Záměr dalšího směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – dopis předsedy představenstva PT, a.s. ze dne 9. 6. 2017)
Příloha č.2 (č. 2 – nabídka strategické spolupráce společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. ze dne 7. 4. 2017, doplněná dne 17. 5. 2017)
Příloha č.3 (č. 3 – právní a ekonomická analýza navržených variant strategie PT, a.s. pro období po roce 2017)
Příloha č.4 (č. 4 - posouzení upřesnění nabídky ze dne 22. 5. 2017 zpracované společností Euroenergy, spol. s r.o.)
Příloha č.5 (č. 5 - návrh strategie PT, a.s. pro období od roku 2017 – Manažerské shrnutí (kompletní návrh strategie je k dispozici v sídle PT, a.s.) )
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:275 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX