Bod č.9.:

BEZP/3 - Uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám s POINT 14 a s CPPT, o. p. s a související rozpočtové opatření

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis - POINT 14)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000544)
Příloha č.3 (Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000545)
Příloha č.4 (Dopis - CPPT o.p.s)
Příloha č.5 (Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/0000548)
Příloha č.6 (Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000549)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 556)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:280 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX