Bod č.51.:

BYT+ŘEÚ/1 - Blokace fin. prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akce „Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni“ a „Rekonstrukce bytů pro účely sociál. bydlení ve městě Plzni“

(předkladatel:radní Šlouf, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:322 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX