Bod č.30.:

FIN/5 - Přijetí dotace MV ČR na nákup dopravních automobilů pro jednotky SDH Radobyčice a Červený Hrádek

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:301 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX