Bod č.77.:

MAJ/12 - Směna pozemků v k. ú. Křimice mezi městem Plzní a fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost včetně souvisejících příloh a vyjádření žadatelky k výši doplatku)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. ZMO P5 - Křimice č. 048/2016)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 2. 5. 2017)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 578 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX