Bod č.83.:

MAJ/18 - Darovací smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „Náhradní hřiště pro TJ Slovan...“ a „Průtah silnice I/27...“ a s majetkoprávní přípravou stavby „Parkoviště P + R Dobřanská – Kaplířova“ – SK SLOVAN Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 624/2011, usnesení ZMP č. 258/2014, usnesení ZMP č. 575/2016)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (situace)
Příloha č.5 (geometrické plány)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města (k. ú. Plzeň))
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města (k. ú. Skvrňany))
Příloha č.8 (doporučení KNM)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 584/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:352 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX