Bod č.69.:

MAJ/4 - Uzavření Dohody o zrušení smlouvy budoucí darovací č. 2006/005032 - stavba „Hotelové a kongresové centrum a polyfunkční objekty v Plzni - Hamburk“ se spol. Na Záhonech a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 743 z 22. 6. 2006, usnesení ZMP č. 326 z 22.6. 2006)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1502 z 22. 10. 2009, usnesení ZMP č. 703 z 12. 11. 2009)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX