Bod č.84.:

MAJ/19 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku pro stavbu „Rozšíření VO v ulici Učňovská a rekonstrukce chodníků v Učňovské ulici a v ulici Pod tratí“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (GP)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (KNM)
Příloha č.5 (RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:353 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX