Bod č.78.:

MAJ/13 - Využití předkupního práva MP na výkup nemovité věci včetně všech součástí a příslušenství – stavby garáže bez čp/če, zaps. na LV č. 5819 pro k.ú. Plzeň, stojící na městském pozemku parc. č. 9710/20, k.ú. Plzeň od FO

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost s příslušlnými doklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:347 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX