Bod č.81.:

MAJ/16 - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň, k. ú. Bolevec (ul. Karlovarská) z majetku ŘSD ČR do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis ŘSD ČR ze dne 2. 1. 2017)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + zákres sítí)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (přehled omezení vlastnického práva)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města))
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 23. 5. 2017)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:350 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX