Bod č.79.:

MAJ/14 - Záměr směnit pozemky na Bukovec. ostrově od vlast. zaps. na LV č. 669, LV č. 672, LV č. 673, LV č. 674, LV č. 676, LV č. 677, LV č. 679 a LV č. 680 pro k. ú. Bukovec za dům v Plzni, Lidická 62 ve vlastnictví MP

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost včetně souvisejících příloh) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 4) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (vyjádření ÚKRMP ze dne 11. 1. 2016, doplňující vyjádření ze dne 20. 10. 2016, textová část ÚP) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (fotodokumentace) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 9. 2017) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 15. 11. 2017) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 2. 5. 2017) - dokument je neveřejný
Příloha č.10 (usn. RMP č. 583 ze dne 1. 6. 2017) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:348 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX