Bod č.54.:

PRÁV/1 - Stanovení dalšího postupu města v soudním sporu s Mgr. Davidem Houserem (Carimex)

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - usnesení ZMP č. 30/2016)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - zápis z Komise RMP pro statut a integraci obcí)
Příloha č.3 (příloha č. 3 - situační mapy pozemků města )
Příloha č.4 (příloha č. 4 - fotodokumentace stavby)
Příloha č.5 (příloha č. 5 - usnesení RMP č. 555/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:325 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX