Bod č.46.:

KŘTÚ/2 - Vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o vedení technické mapy obce

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva mezi SITMP a PK o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce) (*)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Pokyny pro stavebníky)
Příloha č.5 (Informace pro stavební úřad)
Příloha č.6 (Výstupy z projednání jednotlivých městských obvodů)
Příloha č.7 (Zápis z jednání Komise právní a pro Statut města Plzně z 18. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:317 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX