Bod č.74.:

MAJ/9 - Uzavření smlouvy darovací mezi městem Plzní a Plzeňským krajem – „Městský (západní) okruh, úsek Domažlická – Křimická (Chebská)v Plzni“ v k. ú. Skvrňany a k. ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení Zastupitelstva PK č. 951/15 z 7. 9. 2015 a č. 53/16 z 19. 12. 2016 )
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:343 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX