Bod č.66.:

MAJ/1 - Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Rezidence Mlýnská strouha, ulice Tyršova a Pallova, Plzeň“ - investor Rezidence Mlýnská strouha s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky a ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě na převod pozemků pod TDI do majetku města Plzně)
Příloha č.2 (žádost investora)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO 3 č. 130 ze dne 10. 4. 2017)
Příloha č.5 (rozsah budoucího majetkoprávního vypořádání)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (návrh prohlášení budoucího vlastníka)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:335 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX