Bod č.47.:

KŘTÚ/3 - Schválení dokumentu „Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka, Sektor II, III, Návrhová část“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dokument „Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka, Sektor II, III, Návrhová část“ (ÚKRMP, 2017) – textová + grafická část )
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:318 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX