Bod č.76.:

MAJ/11 - Směna částí pozemků v k. ú. Radobyčice, mezi městem Plzeň a fyzickými osobami

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost manželů Hladkých)
Příloha č.2 (doporučení KNM RMP ze dne 16. 12. 2014, specifické výkupy)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP + varianty řešení)
Příloha č.4 (sdělení výsledku TÚ MMP + odpověď FO )
Příloha č.5 (postoupení požadavku FO nově na TÚ MMP)
Příloha č.6 (aktualizované stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 657/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:345 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX