Bod č.85.:

MAJ/20 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 2469/42, 2479/1, 2479/2, 2479/3, 2481 v k. ú. Plzeň a parc. č. 699 a 700 v k. ú. Lobzy do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost o výkup) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (vyjádření MO Plzeň 2 – Slovany) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (vyjádření MO Plzeň 4) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (fotodokumentace) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 579/2017) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:354 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX