Bod č.101.:

KŘTÚ/5 - Postup zpracování Strategického plánu města Plzně – projednání s veřejností

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX