Bod č.55.:

PROP/2 - Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Úslavská 29 a Koperníkova 46 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokoly z městských soutěží)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 50/17 a 192/17)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:326 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX