Bod č.99.:

KŘTÚ+ŘEÚ/1 - Informace o průběhu přípravy převodu vodohospodářského majetku statutárního města Plzně společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX