Bod č.57.:

PROP/4 - Prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1769/1 a p. č. 1769/2, oba v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 585/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:328 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX