Bod č.102.:

KŘTÚ/11 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za III. a IV. čtvrtletí 2016 a Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2016

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za III. čtvrtletí roku 2016)
Příloha č.2 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za IV. čtvrtletí roku 2016)
Příloha č.3 (Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX