Bod č.56.:

PROP/3 - Prodej pozemku p. č. 136/37 a části pozemku p. č. 136/1, oba v k. ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.3 (stanovisko OŽP)
Příloha č.4 (stanovisko MO P2)
Příloha č.5 (schválení výše BO)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (situace SVSMP)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 586/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:327 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX