Bod č.11.:

KŘTÚ+ŘEÚ/12 - Blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Obnova Lobezského parku - Plzeň“

(předkladatel:nám. Náhlík, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:282 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX