Bod č.82.:

MAJ/17 - Uzavření darovací smlouvy s ŘSD ČR v rámci majetkového vypořádání stavby „Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ŘSD ČR ze dne 13. 4. 2017)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města))
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 23. 5. 2017)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 581 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:351 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX