Bod č.58.:

PROP/5 - Změna usnesení ZMP č. 56 ze dne 2. 2. 2017 ve věci prodeje pozemku p. č. 490/5 v k. ú. Doudlevce

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usn. RMP č. 1407 ze dne 22. 12. 2016) (*)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 56 ze dne 2. 2. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:329 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX