Bod č.103.:

KŘTÚ/13 - Vyhodnocení uzavírky Mikulášské třídy

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Porovnání křižovatkových pohybů před a po spuštění uzavírky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX