Bod č.87.:

MAJ/22 - Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 5. fáze/RD“ v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a spol. Třetí Valcha Development a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Ustanovení a podmínky SOSB kupní na převod pozemků)
Příloha č.2 (Žádost spol. TVD a.s. + doplnění žádosti)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (Zákres fází)
Příloha č.6 (Mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:356 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX