Bod č.70.:

MAJ/5 - Uzavření konečné kupní smlouvy v k. ú. Radobyčice pro stavbu „Protipovodňová opatření Radobyčice – Pod Skalou“ s jednou fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 3)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMO Plzeň 3 č. 26 ze dne 24. 4. 2017 (rozpočtové opatření))
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 131 ze dne 10. 4. 2017)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 574/2008)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (snímky map)
Příloha č.10 (doporučení KNM ze dne 23. 5. 2017)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 573 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:339 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX