Bod č.12.:

KŘTÚ/14 - Stavba komunikace v majetku města Plzně na území obce Chotíkov (Faltusova lávka)

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotky, situace současného Faltusova mostu)
Příloha č.2 (prověřované varianty umístění konstrukce)
Příloha č.3 (širší vztahy cyklistických tras podporující umístění lávky v Chotíkově)
Příloha č.4 (situace nového propojení)
Příloha č.5 (pozemky – schéma)
Příloha č.6 (František Faltus)
Příloha č.7 (odhad nákladů)
Příloha č.8 (stanovisko obce Chotíkov)
Příloha č.9 (stanovisko spol. ŠKODA INVESTMENT a.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:283 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX