Bod č.71.:

MAJ/6 - Konečné majetkoprávní vypořádání v k. ú. Radobyčice pro stavbu „Protipovodňová opatření Radobyčice – Pod Skalou“ s jednou fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 3)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMO Plzeň 3 č. 27 ze dne 24. 4. 2017)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 132 ze dne 10. 4. 2017)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 153/2008)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (snímky map)
Příloha č.10 (doporučení KNM 23. 5. 2017)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 574 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:340 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX