Bod č.67.:

MAJ/2 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod pozemků v souvislosti se stavbou OD SCONTO Plzeň – Borská pole, investor OD U letiště s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB dle bodu II. návrhu usnesení)
Příloha č.2 (žádost investora)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.6 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:336 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX